เจ้าของกิจการ

นายณรงค์ กิจกสิวัฒน์

71/38-39 ถนนศรีจันทร์(หน้าเรือนจำ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหัส 40000
โทร 043-222834,089-7100580,094-2907710